Komparace vybraných vkladových produktů pro právnické osoby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na komparaci a výběr nejvhodnějších termínovaných vkladů pro firmu REALITY K, s.r.o. z řad bank a nebankovních spořitelních institucí působících na českém trhu. Analýza a následné srovnání vybraných termínovaných vkladů je provedeno na základě metody ranking a poté i pomocí metody bodovací. Z výsledků analýzy a komparace je následně vybraná a doporučena managementu firmy nejvhodnější varianta termínovaných vkladů.
This thesis is focuses on the comparison and selection of the most appropriate term deposits for the company REALITY K, s.r.o. of bank and non-bank savings institutions operating on the czech market. The analysis and subsequent comparison of selected term deposit is made on the basis of the ranking method and subsequently using the scoring. From results of the analysis and the comparison are then selected and recommended the best combination term deposits for the management of the company.
Description
Citation
HÝBLOVÁ, P. Komparace vybraných vkladových produktů pro právnické osoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. František Bednář (místopředseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-25
Defence
Ing. Herálecký: Proč jste zvolila výběr bank, tak jak jste jej zvolila? - zodpovězeno Ing. Herálecký: Proč jste nezvolila do tohoto výběru GNT banku? - zodpovězeno doc. Fedorová: Jaký názor má společnost na návrhy, které jí byly předloženy? - zodpovězeno částečně prof. Rejnuš: Proč se nemusím bát vložit peníze do družstevních záložen? - zodpovězeno částečně
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO