Využití metod termické analýzy při fyziologické charakterizaci mikroorganismů

but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)cs
but.defenceDiviš: Setkala jste se s nějakou jinou metodou pro kvantifikaci obsahu vody v buňkách? Pekař: Zvolená teplota sušení byla zvolena na základě jaké úvahy? Márová: Zkoušela jste tuto metodu použít i na jiné typy mikroorganismů?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programChemie pro medicínské aplikacecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorSedláček, Petrcs
dc.contributor.authorKočiová, Silviacs
dc.contributor.refereeObruča, Stanislavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:14:57Z
dc.date.available2019-05-17T06:14:57Z
dc.date.created2017cs
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa zaoberá využiteľnosťou termickej analýzy pri vplyve stresových faktorov na mikroorganizmy. Hlavným cieľom prezentovanej práce bolo navrhnúť a realizovať sériu experimentov za účelom otestovania využiteľnosti pokročilých metód termickej analýzy pri charakterizácií mikroorganizmov. Ako modelové organizmy boli použité dva bakteriálne kmene: Cupriavidus necator H16 a jeho mutantný kmeň Cupriavidus necator PHB-4, ktorý sa líši v schopnosti produkcie polyhydroxyalkanoátov. Základnou technikou bola termogravimetrická analýza (TGA), ktorá bola optimalizovaná a využitá pri štúdiu transportu vody, správanie a stanovenie obsahu intracelulárnej vody s ohľadom na vplyv prítomnosti intracelulárnych PHB granúl. Výsledky tejto metódy boli následne podporené fotkami z TEM.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the applicability of thermal analysis in the influence of stress factors on microorganisms. The main aim of the presented work was to design and implement a series of experiments to thest the usability of advanced methods of thermal analysis in the characterization of microorganisms. Two bacterial strains were used as model organisms: Cupriavidus necator H16 and its mutant strain Cupriavidus necator PHB-4, which differs in the ability to produce polyhydroxyalkanoates. The basic technique used thermogravimetric analysis (TGA), which was optimized and applied in the study of water transport, behavior and determination of intracellular water content with respect to the influence of the presence of intracellular PHB granules. The results of this method were subsequently supported by TEM photos.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationKOČIOVÁ, S. Využití metod termické analýzy při fyziologické charakterizaci mikroorganismů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other97786cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65017
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmikroorganizmycs
dc.subjectCupriavidus necatorcs
dc.subjectpolyhydroxybutyrátcs
dc.subjecttermická analýzacs
dc.subjectmicroorganismsen
dc.subjectCupriavidus necatoren
dc.subjectpolyhydroxybutyrateen
dc.subjectthermal analysisen
dc.titleVyužití metod termické analýzy při fyziologické charakterizaci mikroorganismůcs
dc.title.alternativeApplication of thermal analysis in physiological characterization of microorganismsen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2017-06-07cs
dcterms.modified2017-06-08-07:53:17cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
sync.item.dbid97786en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:10:36en
sync.item.modts2021.11.12 20:56:57en
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.28 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_97786.html
Size:
10.46 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_97786.html
Collections