Návrh podnikatelského plánu pro založení posilovny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá sestavením kompletního podnikatelského plánu pro založení posilovny. Bakalářská práce obsahuje teoretické poznatky související s daným tématem, analytickou část a návrh podnikatelského plánu pro založení posilovny. V analytické části jsou použity SLEPT analýza, analýza trhu, Porterův model pěti konkurenčních sil a SWOT analýza. Závěrem práce bude posouzení realizace návrhu.
This bachelor thesis deals with composition of business plan, leading to establishment the fitness center. Bachelor thesis contains theoretical knowledge related to the topic, analytical part and the proposal of business plan for the establishment the fitness center. I used SLEPT analysis, market analysis, Porter's model of five competitive forces and SWOT analysis in the analytical part. Final part of this thesis contains assessing the implementation of the proposal.
Description
Citation
MIČÍKOVÁ, P. Návrh podnikatelského plánu pro založení posilovny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. František Bartes, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lucie Mašterová, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Otázky oponenta: odpovězeno Ing. Koleňáková, Ph.D.: Co je zahrnuto v ceně marketingové reklamy? Jaká by měla být návštěvnost posilovny? odpovězeno Ing. Chlebovský, Ph.D.: Které substituční produkty chápete jako konkurenci? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO