Demonstrační program metod řazení v jazyce C

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
V oboru informačních technologií je jednou ze základních dovedností každého programátora zvládnutí problematiky řadicích algoritmů. Řadicí algoritmy jsou využívány ve velmi širokém rozmezí a i když se v každém programovacím jazyce zapisují odlišně, jejich princip zůstává stejný. V této práci se budu zabývat problematikou řadicích algoritmů a popisem programu, který je součástí této bakalářské práce. Program má jednoduchou formou demonstrovat principy nejpoužívanějších řadicích algoritmů a slouží tak jako pomůcka pro snazší pochopení metod řazení.
The one of the basic skill of every computer programer in the subject of Information technology is to manage the problems of the sorting algorithm. Sorting algorithms are used in the very wide range and though they are writed differently in a different programming language, their principal remains same. At this work I'm going to deal with the problems of sorting algorithm and description of the program, which is part of this bachelor's thesis. The program have to demonstrate by the simple way the principles of the most used sorting algorithms and give us the clue to easier understanding of the sorting methods.
Description
Citation
PERNICA, L. Demonstrační program metod řazení v jazyce C [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO