Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace nákladů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení pracovněprávních vztahů u vybraného zaměstnavatele. Hodnotí aktuální situaci zaměstnavatele, která souvisí s najímáním části zaměstnanců od pracovní agentury. V důsledku placení provizí dochází ke zvyšování nákladů u zaměstnavatele. Práce se věnuje optimalizaci nákladů, které vznikají v souvislosti s lidskými zdroji. Dále zjišťuje, zda má zaměstnavatel nárok na některý z příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.
The bachelor´s thesis focuses on defining labor-employment relations with the selected employer. It assesses the current situation of the employer, which is related to the purchase of employees from the labor agencies. As a result of commission payments, there is an increase in costs for the employer. The thesis is dedicated to optimizing the costs associated with human resources. It will also detects whether the employer is entitled to one of the contributions under the active employment policy.
Description
Citation
UČŇOVÁ, K. Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace nákladů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
Otázky vedoucího práce Mgr. Musilové – zodpovězeny Otázky oponenta – zodpovězeny Prof. Kocmanová – Co vede analyzovanou společnost k aktuálnímu počtu agenturních pracovníků? - zodpovězeno Ing. Milichovský – V jakém okruhu v okolí podniku byl proveden průzkum nedostatku kapacit prac. trhu? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO