České rodinné domy 21. století

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
Abstract
Ve své disertační práci se zabývám vývojem rodinných a bytových domů na území České republiky v časovém horizontu od první republiky po současnost. Vývoj sleduji zejména z hlediska vývoje typologických požadavků na bydlení vlivem změn společnosti a souvisejících provozních vazeb jak uvnitř obytných staveb tak vlivů na urbanizaci prostředí. V průběhu téměř sta let došlo také k zásadnímu vývoji technologií pro výstavbu, který má také velký vliv na provoz, dispozici a formu rodinných domů.
Description
Keywords
Citation
XIII. Vědecká konference doktorandů. 2009 s. 135-143. ISBN 978-80-214-3878-1
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
DOI
Citace PRO