Návrh testeru akumulátoru pro ruční nářadí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce popisuje návrh a realizaci jednoduchého zařízení pro odhad stavu života modulu Li-ion akumulátorů. Jsou prozkoumány základní parametry Li-ion akumulátorů, známé metody pro zkoumání jejich stavu. Jsou analyzovány vlastnosti konkrétního typu akumulátoru a příslušného nabíječe. Je proveden kompletní návrh a realizace zařízení, provedeno měření, záznam dat a jejich analýza. Je vytvořen algoritmus pro rychlý odhad stavu života akumulátoru.
This thesis describes design and realization of simple testing device used to estimate State of Health of Li-ion accumulator pack. Basic parameters of Li-ion accumulators and methods used to examine their state are explored. Specific type of accumulator and its charger are analyzed. Complete device design, device realization, measurement records and their analysis are carried out. Algorithm for quick estimate of State of Health is created.
Description
Citation
VÁCLAVÍK, T. Návrh testeru akumulátoru pro ruční nářadí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
RNDr. Vladimír Opluštil (předseda) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) Ing. Peter Zavadinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Josef Ferda (člen) mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D. (člen) Ing. Nezval Vít, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-19
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svou diplomovou práci. Poté byly předneseny posudky a student odpověděl na otázky oponenta. Následně proběhla diskuze se členy komise vztahující se k diplomové práci, při které byly položeny následující dotazy: Jakým způsobem může být zařízení použito ve směnném provozu, nezpůsobí to nutnost pořízení další sady baterií? Lze proces testování baterií automatizovat? Jaký je maximální vybíjecí proud? Podle názoru komise byla úroveň odpovědí vyhovující.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO