Podnikatelský záměr - Založení společnosti na prodej proteinových doplňků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem diplomové práce je tvorba podnikatelského plánu pro založení společnosti na výrobu a prodej trojkombinace příchutí proteinových doplňků výživy. V první části práce jsou popsány teoretická východiska. V druhé fázi jsou provedeny všechny potřebné analýzy prostředí například konkurence nebo průzkumu trhu. A na závěr je zpracovaná kalkulace výrobku, finanční plán atd, kde ze všech výsledků dojdeme k závěru, jeslti je podnik realizovatelný.
The subject of this diploma thesis is creation of business plan for founding a company, whitch focuses on production and selling trio-flavor protein powder. In first part of this thesis, I focused on theory. In second part can be found all kinds of analysis, for example competition, market research, to be sure we are entering right market. In final part there is calculation for product, financial plan and so on, where from all relevant information will be decided, if the company is realisable.
Description
Citation
VALEŠ, T. Podnikatelský záměr - Založení společnosti na prodej proteinových doplňků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-09-07
Defence
Otázky oponenta - zodpovězeno. Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. - Jak je na tom konkurence s výši cen? Zodpovězeno. doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA - Kdo byli respondenti a kolik jich bylo v rámci průzkumu? Zodpovězeno. Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. - Operoval jste se ziskovou marží ve Vaší práci. Jaká je její výše? Srovnával jste tuto marži s konkurencí? Zodpovězeno. Proč jste stanovil výši marže 25 %? Zodpovězeno. Jakou jste použil metodu tvorby ceny? Částečně zodpovězeno. prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA - V Porterově analýze konkrétně v substitutech uvádíte velké množství výrobků a proteinové tyčinky. Není to příliš velká hrozba v business plánu? Zodpovězeno s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO