Využití projektového řízení při vývoji aplikace ve firmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na využití metod projektového řízení při vývoji aplikace ve firmě. První část se věnuje teoretické pojmy a metody, které jsou použity v návrhové části. Analytická část popisuje současný stav společnosti AUTOCONT a.s., ve které je projekt realizován a způsob, jak jsou zde projekty vedeny. Je zde také popsán samotný projekt, na který se vztahuje návrhová část práce, kde jsou využity nástroje projektového managementu pro vývoj aplikace do podnikového informačního systému Microsoft Dynamics 365 Business Central.
The bachelor's thesis is focused on the use of project management methods in the development of an application for a company. The first part deals with the theoretical concepts and methods that are used in the design part. The analytical part describes the current state of the company AUTOCONT a.s., where the project is implemented, and the way projects are managed there. It also describes the project itself, for which the design part of the thesis refers to the use of project management tools to develop an application for the Microsoft Dynamics 365 Business Central enterprise information system.
Description
Citation
PAVLIŇÁK, L. Využití projektového řízení při vývoji aplikace ve firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Lenka Širáňová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Zuzana Janková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-16
Defence
Otázky vedoucího práce - zodpovězeno Otázky oponenta - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO