Tepelné čerpadlo země-voda

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce byla vytvořena jako rešerše popisující využití tepelného čerpadla pro vytápění. V práci je uveden princip funkce tepelného čerpadla a základní rozdělení čerpadel podle způsobu získávání nízkopotenciální energie. Jsou popsány i základní stavební komponenty celého zařízení. Největší pozornost je věnována tepelnému čerpadlu s označením země - voda, uvedeny jsou výhody a nevýhody v porovnání s ostatními typy. Na závěr je uveden orientační výpočet návratnosti investice pro instalaci tohoto zařízení.
This bachelor’s thesis serves as a search describing heating application of a heat pump. This work provides a heat pump function principle, classifies heat pumps according to the low-potential energy gain and also gives information about components of a whole heat pump device. The thesis is focused on ground water systems, their advantages and disadvantages compered with other types of heat pumps. At the conclusion of the work an orientation investment return calculation is given.
Description
Citation
HYNČICA, M. Tepelné čerpadlo země-voda [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Flimel (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen) doc.Ing. Jaroslav Krbek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO