Gramatiky s rozptýleným kontextem a jejich aplikace v analýze přirozených jazyků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Obsahem práce je vytvoření metody, která by umožnila automatizované zpracování přirozeného jazyka s využitím gramatik s rozptýleným kontextem. Toho je dosaženo zavedením upravené metody syntaktické analýzy shora dolů, přičemž součástí práce je i implementace algoritmu v jazyce Python. K tomu je využita knihovna NLTK, která slouží k získávání větných členů z anglických vět. Výsledný program je modulární a je schopen zpracovat libovolnou gramatiku v korektním formátu. 
The purpose of this thesis is to create a method, based on scattered context grammars, for natural language analysis. The method proposed in this thesis, is similiar to syntax analysis for context-free grammars. Implementation of the proposed algorithm is attached. The programm is written in Python 2.7 and the module NLTK is needed. The purpose of NLTK is to parse English sentence and return the lexems
Description
Citation
KAJAN, D. Gramatiky s rozptýleným kontextem a jejich aplikace v analýze přirozených jazyků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: V práci opakovaně zdůrazňujete, že vztah mezi třídou jazyků generovaných gramatikami s rozptýleným kontextem a třídou jazyků generovaných maticovými gramatikami je otevřeným problémem. Na čem je toto tvrzení založeno, resp. z jakých zdrojů vychází? Zkoumal jste složitost navržené metody syntaktické analýzy?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO