Vývoj a optimalizace jiskrového buzení s laserovou ablací pro optickou emisní spektroskopii

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto diplomová práca sa zaoberá zlepšením detekčnej schopnosti a citlivosti metódy LIBS prostredníctvom využitia sekundárneho zdroja energie vo forme iskrového výboja. Použitie iskrového výboja na budenie plazmy výrazne predlžuje jej životnosť a poskytuje možnosť zlepšenia analytických vlastností existujúceho systému LIBS. V praktickej časti boli analyzované vodivé a nevodivé vzorky. Vo vzorkých z cementovej pasty sa úspešne podarilo detekovať chlór bez použitia prídavnej vzácneho plynu atmosféry.
This master's thesis addresses the improvement of the detection capability and sensitivity of the LIBS method through the utilization of a secondary energy source in the form of spark discharge. The use of spark discharge for plasma excitation significantly extends its lifetime and provides an opportunity to enhance the analytical properties of the existing LIBS system. In the experimental part, both conductive and non-conductive samples were analyzed. In cement paste samples, chlorine was successfully detected without the need for additional rare gas atmosphere.
Description
Citation
KLEŠTINEC, R. Vývoj a optimalizace jiskrového buzení s laserovou ablací pro optickou emisní spektroskopii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (místopředseda) prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr. (člen) doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Po otázkách oponenta bylo dále diskutováno: Důvody přítomnosti chlóru v betonu. Lorentzovské rozšíření spektrální čáry. Dopplerovo rozšíření, význam symbolů v rovnicích (3.2) a (3.4). Způsob určení teploty ze závislosti intenzity na vlnové délce. Student na otázky odpověděl neúplně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO