Rozbor vhodných dokončovacích operací po tažení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce shrnuje poznatky o vhodných dokončovacích operacích po tažení. V práci jsou rozebrány pouze v praxi nejpoužívanější a nejvhodnější metody. Mezi popsané metody patří dělení materiálu plošným stříháním, laserem, plazmou, vodním paprskem, řezáním a obrobení soustružením a broušením. U každé z uvedených metod je popsán princip vybrané technologie a její vhodnost pro danou problematiku. Práce srovnává jednotlivé metody z hlediska jejich výhod a nevýhod při odstraňování nerovných okrajů válcových výtažků.
This bachelor thesis summarizes information about appropriate finishing technology after deep drawing. The thesis is focused only on the most used and most proper methods, which include material parting operations, such as plate shearing, laser, plasma, water jet and saw cutting, and machining operations, such as lathe-turning and grinding. For each of the mentioned methods, a principle of the selected technology is described and also its suitability for the present problems. The thesis compares the individual methods considering their advantages and disadvantages for removal of uneven edges of cylindrical shells.
Description
Citation
ŠOBÁŇ, P. Rozbor vhodných dokončovacích operací po tažení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Karel Novotný, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
Student odprezentoval svoji bakalářskou práci. Byly zodpovězeny otázky zadané oponentem. Otázky komise: 1. Proč nevyrábíme nádobky s rovným okrajem? 2. Jaký je výchozí materiál - polotovar pro tažení. 3. Co rozumíme pod pojmem anizotropie materiálu. 4. Uveďte další výhody a nevýhody metody řezání laserem. 5. Co je to jemnozrnný slinutý karbid? 6. Jaká je pevnost v tlaku a součinitel teplotní roztažnosti u slinutých karbidů? 7. Proč byla v práci snížena síla u technologie stříhání šikmými noži?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO