Návrh zefektivnění vnitropodnikové dopravy ve společnosti Stone4you e.U

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na zefektivnění manipulace s materiálem v rámci vnitropodnikové dopravy ve společnosti Stone4you e.U. Na začátku se obecně zabývá vnitropodnikovou dopravou a manipulací s materiálem. Dále pak analyzuje současný stav zmíněné problematiky. Na základě těchto informací potom navrhuje nový způsob, který vede ke snížení nákladů, zkrácení manipulačního času a zvýšení bezpečnosti při práci.
The bachelor thesis focuses on streamlining material handling in the context of internal transport in Stone4you e.U. At the beginning it basically deals with internal transport and material handling. Then analyses the current status of this issue. Based on this information then proposes a new way, which leads to cost reduction, shortening of the handling time and increasing safety at work.
Description
Citation
PETÝREK, R. Návrh zefektivnění vnitropodnikové dopravy ve společnosti Stone4you e.U [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Otázky oponenta – odpovězeno Ing. Josef Veselý, CSc. - "Jaký formát kamene se jedná?", "Vysvětlete proces vykládky" - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO