Maketa palivového proutku pro experimenty kritických tepelných toků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá maketami pro výzkum kritického tepelného toku. Teoretická, rešeršní část, se soustředí na materiál maket, jejich rozměry, způsob ohřívání a měření teplot z již provedených experimentů. Praktická část zahrnuje matematický model makety užité v zařízení sestaveném na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Poslední oddíl se zabývá měřením teplot na povrchu makety pomocí termočlánků a vizualizace za využití termovize.
Bachelor thesis deals with scale models for research of critical heat flux. Theoretical research part focusses on material of models their geometry heating methods and measurement of heat of already passed experiments. Practical part includes mathematical model of scale model used in device assembled at Faculty of Mechanical engineering BUT. Last section deals with surface temperture measurement and visualisation using thermography.
Description
Citation
KROPÁČ, O. Maketa palivového proutku pro experimenty kritických tepelných toků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) Ing. Hugo Šen (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO