Strojový komentátor závodu v orientačním běhu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce popisuje aplikaci, automatického komentátora pro sport jménem orientační běh. Jedná se o autonomní komentování probíhajícího závodu. Důvodem je zvýšení atraktivity pro běžného diváka. Komunikace s člověkem je zaručena pomocí funkce text to speech. Aplikace využívá vstupů přímo z areálu závodu za pomocí RACOMu, kdy se poté rozhoduje a vybírá zajímavé momenty za pomocí algoritmu a matematického vzorce.
This work describes an automatic commentator application for a sport called orienteering. This is an autonomous commentary on the ongoing race. The reason is to increase the attractiveness for the average viewer.Communication with humans is guaranteed using the text to speech function. The application uses inputs directly from the plant premises with the help of RACOM, where it then decides and selects interesting moments using an algorithm and a mathematical formula.
Description
Citation
ŠABATA, M. Strojový komentátor závodu v orientačním běhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Fialka, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Adam Chromý, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student na začátku obhajoby krátce uvedl motivaci práce, problematiku sběru dat při závodech a komentování jeho průběhu, dále pak popsal vlastní provedenou práci, vytvořenou aplikaci a zhodnotil výsledky. Na dotazy komise student reagoval a byl schopen odpovědět na položené otázky, na otázky týkajících se použití databází pak s výhradami a dopomocí.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO