Modbus/TCP rozhraní pro řízení modelu křižovatky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V této práci naleznete shrnuté informace týkající se řízení křižovatek. Dále pak druhy průmyslových komunikací s upřesněním a podrobnějším rozborem pro protokol Modbus TCP. Druhou částí je pak samotná tvorba finálního produktu. Je zde rozebrána problematika požadavků na dané zařízení a způsob jakým byli vyřešeny
In this work you will find summary of information regarding the management of intersections. Furthermore, the types of industrial communications with specification and more detailed analysis for the Modbus TCP protocol. The second part is the creation of the final product. It addresses the issue of requirements for the device and the way in which they were resolved.
Description
Citation
HORKÝ, P. Modbus/TCP rozhraní pro řízení modelu křižovatky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Marcoň, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy student odpověděl na otázky oponenta a reagoval na následující dotazy: - Proč student nepoužil spínací tranzistorem a optočlenem? - Jak vypadají výstupní spínací stupně zařízení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO