Rodinný dům s kadeřnictvím Loštice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce ,,Rodinný dům s kadeřnictvím Loštice“ řeší nadstandardní vilu s provozem v Lošticích. Objekt je situován do rovinného terénu. Objekt je navržen jako 2 podlažní, nepodsklepený ve stěnovém systému HELUZ. Stropy jsou řešeny jako monolitické. Střechy navrženy jako ploché ve dvou úrovních, a to v 1. úrovni jako terasa a vegetační střechou, v 2. úrovni jako plochá střecha se štěrkovým násypem. Založení objektu je na základových pasech. Obvodový plášť objektu je řešen jako kontaktní zateplovací systém nebo jako provětrávaná fasáda. V 1NP je navrženo zázemí RD s obývacím pokojem, kuchyní, pokojem pro hosty a dále kadeřnictvím. V 2NP se nacházejí ložnice s knihovnou.
Bachelor of work ,,Detached house with hairdresser in Loštice "deals with the operation of premium villa in Loštice. The building is situated in flat terrain. The building is designed as a 2-storey, slab-on-ground in wall systems in HELUZ. Ceilings are designed as monolithic. Roofs designed as flat on two levels, in the first level as a terrace roof and vegetation, in the 2nd level as the flat roof with gravel. The house is founded on primer passports. Cladding the building is designed as a contact heating system or as a ventilated facade. The 1st floor is designed facilities house with living room, kitchen, guest room and a hairdresser. In the 2nd floor bedrooms are located in the library.
Description
Citation
FIGURA, T. Rodinný dům s kadeřnictvím Loštice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO