Návrh strategie stabilizace malého podniku zabývající se výrobou a montáží otvorových výplní na českém trhu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na návrh strategie stabilizace malého podniku zabývajícího se výrobou a montáží otvorových výplní na českém trhu. Teoretická část obsahuje literární rešerši v oblasti problematiky strategického řízení s ohledem na malé podniky, životní cyklus, konkurenceschopnost a následně vybraným analyticko-výzkumným metodám, které jsou použity v další části práce. Analytická část se zaměřuje na praktickou aplikaci vybraných analyticko-výzkumných metod v kontextu okolí podniku s cílem identifikace klíčových faktorů ovlivňující současnou situaci a její zhodnocení. Návrhová část vychází ze zhodnocení současného stavu, na jehož základě je zvolena vhodná varianta strategie a změn, vedoucí ke stabilizaci podniku a posílení konkurenceschopnosti.
The diploma thesis is focused on the proposal of the stabilization strategy of a small enterprise engaged in the production and assembly of window openings on the Czech market. The theoretical part includes a literature search in the field of strategic management with regard to small enterprises, life cycle, competitiveness and then selected analytical and research methods, which are used in the next part of the thesis. The analytical part focuses on the practical application of the selected analytical-research methods in the context of the company's environment in order to reveal the key factors influencing the current situation and its evaluation. The design part is based on the evaluation of the current situation, on the basis of which a suitable variant of strategy and changes is chosen, leading to the stabilization of the enterprise and strengthening of competitiveness.
Description
Citation
BAJER, J. Návrh strategie stabilizace malého podniku zabývající se výrobou a montáží otvorových výplní na českém trhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Kuba, Ph.D., DiS. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-07
Defence
otázky vedoucí práce: odpovězeno otázky oponentky práce: odpovězeno Ing. Ptáček: V práci uvádíte jako silnou stránku podniku nulovou zadluženost. Je z pohledu majitele podniku vždy nulová zadluženost pozitivní stránkou? Odpovězeno. Ing. Kuba: Uvedl jste, že majitelé podniku mají konzervativní strategii financování, je to spojeno s nejistoou očekávaných tržeb (zakázek)? Odpovězeno. prof. Režňáková: Uvedl jste, že podnik obtížně shání zaměstnance, jaký je počet zaměstnanců společnosti? Odpovězeno. Uvedené výsledky naznačují, že má podnik finanční náklady a finanční výnosy, je to tak? Odpovězeno částečně. prof. Režňáková: Jakým způsobem jste počítal zhodnocení navrhovaných akcí v reakci na SMART cíle? Z čeho jste vycházel při kalkulaci mzdových nákladů či spotřeby materiálu? Jak se do nákladů promítne změna dodavatele? Jak jste kalkuloval uvedenou změnu tržeb? Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO