Vodík jako palivo pro vozidlo nad 3,5 t

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vodíkovou infrastrukturou pro potřebu nákladní dopravy: metodami výroby, dopravy a uskladňováním vodíku. V práci je popsána cesta vodíku od výroby až po pohon vozidla, ať již ve spalovacím motoru či v palivovém článku. Tyto možnosti vodíkového pohonu jsou následně porovnány jak mezi sebou, tak vůči jiným palivům. Závěr práce je pak zaměřen na ideový návrh umístění vodíkových nádrží ve vozidle.
This bachelor thesis deals with hydrogen infrastructure for the needs of freight transport: methods of production, transportation, and storage of hydrogen. The work describes the path of hydrogen from production to vehicle propulsion, whether in the internal combustion engine or in the fuel cell. These hydrogen propulsion options are then compared with each other and with other fuels. The conclusion of the work is then focused on the conceptual design of the location of hydrogen tanks in the vehicle.
Description
Citation
ALINČE, A. Vodík jako palivo pro vozidlo nad 3,5 t [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student úspěšně obhájil svou závěrečnou práci před členy státnicové komise. Student odpověděl na tyto otázky zkušební komise ke své závěrečné práci: 1. Kolik emisí CO2 je vyprodukováno při výrobě elektrické energie v jednotlivých státech EU a kde dává smysl vyrábět vodík pro snížení vypouštěných skleníkových plynů? - odpověděl 2. Jaký je rozdíl v hmotnosti vozidla poháněného konvenčním spalovacím motorem a palivovými články pro jednotlivé kategorie vozidel? - odpověděl 3. Spotřeba vodíku a paliva na 100km. - odpověděl 4. Úvaha na využitelnost prostoru na přívěsech a návěsech pro umístění nádrží na vodík. - odpověděl
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO