Studie řízení zásob pro plynulost procesu nákupu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá plynulostí procesů zásobování ve firmě Siemens Electric Machines, s. r. o. se zaměřením na izolační materiál. V práci jsou popsány teoretická východiska, analýza současného stavu zásob dané materiálové skupiny, návrhy možných zásobovacích modelů a doporučení nejvhodnějšího z nich.
Bachelor thesis deals with fluency supply process at Siemens Electric Machines, s. r. o focusing on the insulating material. The thesis describes theoretical background, analysis current state of the material group suggestions of possible supply models and recommendations the best of them.
Description
Citation
VEČEŘOVÁ, V. Studie řízení zásob pro plynulost procesu nákupu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-19
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D.: "jakým spůsobem jste se rozhodovala při spracování XYZ analýzy?" - odpovězeno Doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.: "jakým spůsobem probíhá vstupní kontrola dílů?" - odpovězeno Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D.: "Jako jste přišla k uvedeným nákladům na kapitál" - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO