Ocelová konstrukce zastřešení sportovní haly

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Náplní bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce konstrukci zastřešení sportovní haly v lokalitě Statutárního města Jihlava. Navržená konstrukce bude mít půdorysné rozměry 45,200 x 40,300 m a výšku 15,150 m. Hala je navržena s válcovou střechou. Hlavní nosná konstrukce je tvořena z obloukových příhradových rámů. Šířka rámu je 40,300 m. Rámy mají osovou vzdálenost 9,000 m. Rámy jsou spojeny přímopásovými příhradovými vaznicemi, které jsou uspořádány radiálně. Podélná tuhost konstrukce je zajištěna příčnými ztužidly a horními pásy vaznic. Střešní plášť je ze střešních panelů, uložených přímo na vaznice. Obvodový plášť je po stranách objektů také tvořen panely. V čele objektu je obvodový plášť tvořen samonosnou konstrukcí, která není součástí tohoto projektu.
The subject of this bachelor’s thesis is to design the steel roof structure of a sport hall in the area of city Jihlava. The plan dimensions of the structure are rectangural 45.200 x 40.300 m. The height of the structure is 15.150 m. The hall is designed by cylindrical roof. The main load bearing structure is created by arch lattice frame. The width of the frame is 40.300 m. The spacing of frames is 9.000 m. Frames are connected by lattice purlins‘. Purlins’are arranged radially. Longitudal rigidity of the structure is provided by transverse wind braces and upper beams of the purlins‘. Roof covering is made of roof panels laid directly on the purlins‘. The cladding is made of panels too. In the front of the structure is the cladding made by self-supported structure, which is not part of this thesis.
Description
Citation
FRANK, I. Ocelová konstrukce zastřešení sportovní haly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO