Využití aditivní technologie pro výrobu vzorku součásti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá využitím aditivní technologie pro výrobu vzorku součásti. Jedná se především o použití metody Fused Deposition Modeling (FDM). Jelikož při výrobě byla použita 3D tiskárna založená na tomto principu. Vyráběným předmětem podle vlastního návrhu byl přívěsek ve tvaru květu. Model byl vytvořen v programu SolidWokrs 2013. Tento model se dále zpracoval v programu CatalystEX, čímž vznikla data pro tiskárnu Dimension uPrint. Po skončení tisku a po rozpuštění podpor byly odstraněny nedokonalosti tisku. Takto dokončený předmět lze použít jako ozdobu.
Thesis deals with the use of additive manufacturing technologies for the production of sample components. These are mainly using method Fused Deposition Modeling (FDM). The production was used to 3D printer for based on this principle. Manufactured subject has own design of pendant, this pendant has shape of blooming flower with leaf. The model was created in SolidWokrs 2013. This model is further elaborated in the program CatalystEX. Thus originated data for the printer Dimension uPrint. Once printing is complete and upon dissolution the of aid were removed imperfections printing. Thus-to-terminated object can be used as a garnish.
Description
Citation
VRBICKÁ, E. Využití aditivní technologie pro výrobu vzorku součásti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Slaný, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Fiala, Ph.D. (člen) Ing. Petr Navrátil (člen) Ing. Karel Praks (člen)
Date of acceptance
2015-06-19
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Jakým způsobem probíhá odstranění podpůrného materiálu chemickou cestou? 2) Proč se na počátku tisku modelu nanáší několik vrstev podpůrného materiálu? 3) Jaké chyby vznikají při konverzi dat do formátu *.stl? 4) Čím dále mohla být způsobena nepohyblivost kuličky modelu přívěsku? 5) Bylo by vhodnější tisknout model přívěsku v barevném provedení a nebo je vhodnější tisk monochromatický? 6) Jakým měřítkem byly měřeny kontrolní rozměry modelu přívěsku? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO