Koncepční návrh spalovacího motoru pro malé autonomní prostředky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá návrhem a výpočtem základních komponent malého spalovacího motoru do objemu 5 cm3 pro v současnosti používané autonomní prostředky menších rozměrů. Obsahuje rozbor a vzájemné porovnání dostupných pohonů pro tyto prostředky a detailnější rozbor použití pohonu spalovacího. V další části podává návrh základních parametrů motoru a následně návrh jednotlivých základních rozměrů pístu, ojnice a klikového hřídele. Závěrem práce je základní pevnostní výpočet kritických míst.
The work deals with the design and calculation of the basic components of a small combustion engine up to 5 cm3 for currently used smaller-sized vehicles. It includes an analysis and comparison of available drives for these devices and a more detailed analysis of the use of the combustion drive. In the next part, it proposes basic engine parameters and then design of individual basic dimensions of piston, connecting rod and crankshaft. The conclusion of the thesis is a basic strength calculation of critical points.
Description
Citation
CELÝ, M. Koncepční návrh spalovacího motoru pro malé autonomní prostředky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Lubor Zháňal, Ph.D. (člen) Ing. David Svída, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-10
Defence
Študent zoznámil odbornú komisiu so svojou bakalárskou prácou (zadanie, ciele, riešenie, výsledky a záver). Následne zodpovedal otázky oponenta. Ďalšie doplňujúce otázky k bakalárskej práci boli: - Ako by bola navrhnutá manévrovateľnosť dronu pri použití jedného spaľovacieho motoru? - Akým spôsobom by mohol byť spaľovací motor regulovaný?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO