Návrh marketingového mixu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení současného marketingového mixu podniku, který prodává potřeby pro zvířata. Návrh vychází z teoretických poznatků a analýzy současné situace podniku, která zahrnuje i průzkum v oblasti prodeje potřeb pro psy. Návrh byl sestaven tak, aby byl pro podnik proveditelný.
This bachelor thesis is focused on the improvement of existing marketing mix of a pet store. The proposal is based on theoretical knowledge and analysis of the current state of company, that includes a marketing survey about dog tackles sales. The proposal is set for practical use.
Description
Citation
RAŠKOVÁ, T. Návrh marketingového mixu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno prof. Koráb: Jak bude probíhat měření obojků na míru, když se ruší kamenná prodejna? odpovězeno Ing. Neuwirth: Kde najdou zákazníci informace o prodejně? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO