Marketingový mix společnosti AMI spol. s r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto bakalárska práca sa zameriava na zhodnotenie a návrhy marketingového mixu v spoločnosti AMI spol. s r.o., ktorá podniká vo svetelnej technike. Práca sa snaží na základe analýz vnútorného a vonkajšieho prostredia vypracovať návrh na zlepšenie existujúceho marketingového mixu.
This bachelor thesis focuses on evaluation and suggestions of the marketing mix in the company AMI spol. s r. o., which is doing business in the light technology. Thesis tries to find a proposal to improve the existing marketing mix on the basis of analysis of the internal and external enviroment.
Description
Citation
SERES, B. Marketingový mix společnosti AMI spol. s r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Michele (místopředseda) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Otázky vedoucího práce – zodpovězeno Otázka oponenta – zodpovězeno Ing. Jiří Michele - Jaká je nevýhoda financování z evropských fondů? Jak byste zvýšil využití CNC stroje? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO