Numerické modelování předpjatých dutinových panelů typu Spiroll na pružném podepření a vyhodnocení průběhu napětí

but.committeecs
but.defencecs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKřiváková, Jarmilacs
dc.contributor.authorKršík, Jakubcs
dc.contributor.refereeVejvoda,, Stanislavcs
dc.contributor.refereeKaplan,, Věroslavcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:04:34Z
dc.date.available2019-06-14T11:04:34Z
dc.date.created2019cs
dc.description.abstractDisertační práce popisuje možnosti numerického modelování dutinových stropních předpjatých betonových panelů typu SPIROLL. K modelování je použit komerční konečně prvkový program ANSYS 13.0. Důraz je kladen na specifický způsob uložení panelu na pružně poddajné podpoře a rozložení napjatosti v žebrech panelu v uložení. Cílem je prověřit stávající způsob zmonolitnění čel panelů a jeho vliv na únosnost ve smyku pomocí čtyř numerických modelů. Numerické modely jsou porovnány a verifikovány dvěma experimenty. Prvním experimentem je vakuové zatěžování desky z dutinových panelů. Druhým experimentem je smykové zatížené přikládáním zatěžovacích bloků. Jsou ověřeny čtyři způsoby návrhu dutinových panelů. Jedná se o metodu hlavního napětí, návrh dle EN 1992 a EN 1168 a Yangovu metodu přenosů účinků předpětí. Na základě výsledků je navržen způsob uvažování poddajných podpor pro posuzování konstrukcí z dutinových předpjatých panelů.cs
dc.description.abstractThe doctoral thesis describes the possibilities of numerical modelling of hollow core concrete panels, SPIROLL type. The commercial finite element program ANSYS 13.0 is used for the modelling. The focus is on the specific flexural support of the panel and on the distribution of the shear stresses in the panel ribs near the support. The goal is to valid actually used method for homogenization of the panel’s foreheads and its influence on the shear resistance by using four numerical models. The numerical models are compared and verified with two experiments. The first experiment is vacuum loading on the hollow core slab. Second experiment is about shear loading by applying the loading blocks. Four methods for design of hollow core panels are evaluated. It is the method based on main stresses, design according EN 1992 and EN 1168 and Yang’s method of prestress effects transfer. Based on the results, a method of considering flexural support for the evaluation of hollow core panels is proposed.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationKRŠÍK, J. Numerické modelování předpjatých dutinových panelů typu Spiroll na pružném podepření a vyhodnocení průběhu napětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other119537cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137902
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBetoncs
dc.subjectANSYScs
dc.subjectpředpětícs
dc.subjectvakuovánícs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectnumerické modelovánícs
dc.subjectsmykové napětícs
dc.subjectConcreteen
dc.subjectANSYSen
dc.subjectprestressen
dc.subjectvacuum loadingen
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectnumerical modellingen
dc.subjectshear stressen
dc.titleNumerické modelování předpjatých dutinových panelů typu Spiroll na pružném podepření a vyhodnocení průběhu napětícs
dc.title.alternativeNumerical modeling of the prestress hollow core slabs Spiroll type on the flexural support and the evaluation of the stressesen
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.dateAccepted2019-01-10cs
dcterms.modified2019-02-08-18:51:45cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid119537en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 10:22:00en
sync.item.modts2020.04.01 05:39:34en
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechanikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 7
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.49 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-45421.pdf
Size:
186.81 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-45421.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-45345.pdf
Size:
77.11 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-45345.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
732.97 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-45457.pdf
Size:
134.89 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-45457.pdf
Collections