Výroba nastavitelné in-line brusle

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá návrhem nastavitelné in-line brusle na různou velikost osobních bot. Uživatel si tak může nastavit délku dané brusle k vlastní botě. Proměnlivá délka pokryje až 3 velikosti bot, které se šijí různě dlouhé. V průběhu historie a současnosti bylo mnoho jednoduchých návrhů ze dřeva nebo ocelového plechu postupně zaměněno za plast. Plast je velmi moderním materiálem, který má hodně zajímavých vlastností. Jsou pevné a zároveň lehké. Celá konstrukce se vyrábí pomocí technologie vstřikování plastu do forem, kolečka technologií odlévání a spojovací materiál je z oceli. Pro zajištění pevnosti spoje jsou použity nýtovací matice. Mezi prvky, které odlišují tento návrh, patří stabilní tříkolečkový podvozek, vestavěný imbusový klíč a rychlé upínání se suchým zipem.
The thesis is focused on design of adjustable in-line skates. Using this design, users can set its length to their shoes. Adjustable length can cover up to three shoe length sizes. Traditional wood and steel designs are now almost fully replaced by plastic. Plastics are modern materials that have a lot of useful features. They have lower density than steel, while maintaining acceptable stiffness. Major part of the design can be manufactured using plastic injection molding and wheels are made by casting technology. Remaining parts include standardized stainless steel bolts with threaded inserts and aluminum rivets. Major features, setting this design apart include stable 3-wheel platform, fast Velcro fixing and built-in hex driver.
Description
Citation
SULOVSKÝ, M. Výroba nastavitelné in-line brusle [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Radko Samek, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Student seznámil komisi se svojí prací, jejími výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Komise dále studentovi položila následující otázky: 1. Jaký dopad na užitné vlastnosti by mělo použití plniva - vláken s vyšší pevností? 2. Více specifikujte použitý materiál pro kovové dílce. 3. Jakým způsobem bude namáhán podvozek? 4. Na základě jakých údajů jste odhadnul uvedenou cenu výrobku? 5. Uveďte, kolik kg váží jedna brusle. 6. Jaké jsou tepelné poměry zadního kolečka z polyuretanu při brždění?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO