Diagnostika komunikačního protokolu ARION

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Hlavím cílem této práce je tvorba diagnostického software pro analýzu komunikace protokolem ARION. Software má umět zaznamenávat a uchovávat data, která mohou být později podrobena detailní analýze. Software má rovněž umožnit přímou analýzu stavu sítě v reálném čase. Kromě těchto funkcí software rovněž bude implementovat jednoduché vizualizační funkce. Software bude využíván jak návrháři komunikačních sítí tak koncovými uživateli jako jednoduchá vizualizace. Dalším bodem práce je podrobné studium komunikace protokolem ARION a tvorba příručky pro projektanty zařízení komunikujících tímto protokolem. Praktická část práce se skládá z návrhu jednoduchého zařízení schopného komunikace po sériové lince a tvorby komunikačního firmware (komunikace protokolem ARION) pro toto zařízení.
The main goal of this thesis is creating diagnostic software for analyse communication via protocol ARION. That software would record and store communication data which can be analyzed late and also allows direct communication analysis in real time. Except that there will be visualization functions, for effective representation of data (stored or real-time recorded). This software can be used either by net developers or by end-users like easy visualization software. Next point is describing communication protocol ARION and create developer’s handbook. The practical part of this thesis consists of two points. The first one is developing simple device which allows communicating via protocol ARION. In second communication firmware for that device is written and tested.
Description
Citation
KACZMARCZYK, V. Diagnostika komunikačního protokolu ARION [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
prof. Ing. Karel Hájek, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Lepka, Ph.D. (člen) Ing. Soběslav Valach (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Student obhájil diplomovou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO