Proaktivní systém údržby strojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce řeší problematiku proaktivního systému údržby se zaměřením na obráběcí stroje. Jsou zde popsány nejčastější poruchy a nejrozšířenější diagnostické metody obráběcích zařízení. V práci je popsán postup analýzy způsobů, důsledků a kritičnosti poruch FMEA/FMECA, její možný další budoucí vývoj, a to s názornou ukázkou aplikace této analýzy na automatický soustruh CNC. Dále je v praktické části vybrána, popsána a vyhodnocena vibrační diagnostika obráběcího zařízení. Následně je doporučen postup v oblasti řešení zavádění systému údržby ve firmě SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Vyškov.
This bachelor thesis concerns issues of proactive maintenance, which is focused on machine tools. The most common failures and the most widespread methods of diagnostics of machine tools are described in the thesis. There are also described the procedure of Failure mode, effects and criticality analysis FMEA/FMECA, its possible development in the future with demonstrative presentation of application this analysis on CNC automatic lathe. Subsequently, in the practical part there has been chosen, described and appraised diagnostic of vibrations. Prior to the end the process in field of solving of establishment systems of maintenance has been recommended for SMC Industrial Automation CZ LLC Vyškov.
Description
Citation
SEMOTAM, P. Proaktivní systém údržby strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Comittee
prof. Ing. Dušan Maga, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (člen) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (člen) doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc. (člen) Ing. Jan Blechta (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO