Tělo a čas

Abstract
V této práci vytvářím konceptuální sochařské dílo. Snažím se zachytit následující motivy: osobní způsob vnímání času každým člověkem a tlak společnosti na ženu. Mojí osobní motivací pro tvorbu bylo rozhořčení nad tím, jak společnost vyvíjí tlak na ženy v jejich reprodukčním věku. Hlavní částí sochy jsou hodiny, které jsou vloženy do sádrového odlitku v ženském klíně. Zároveň je v ženském klíně vyobrazena fajfka modrou barvou IKB. Socha je minimalistickým zobrazením ženy, která cítí tlak společnosti. Dvakrát za den nastane moment, kdy ručičky hodin překryjí fajfku, zmizí tím tlak, který na nás společnost vyvíjí. Těmito momenty je zobrazeno poselství, že žádný správný čas neexistuje. Zároveň jsem do pozadí vytvořila triptychové reliéfní desky, které znovu opakují materiál sádru a použití těl, které se do ní obtiskávala. Konkrétně je to zachycení tří generací žen z mojí rodiny, jsou to tři rozdílné přístupy a tři různá zachycení času.
This work is about creating a conceptual sculptural work. The goal was to capture the following motives: individual ways of perceiving time and social pressure on women. My personal motivation for creating was the outrage of the societal pressure which is put on women in their reproductive age. The main part of the sculpture is a clock, which is inserted into a plaster cast in the woman's lap. At the same time, a blue IKB pipe is depicted in the woman's lap. The sculpture is a minimalistic depiction of a woman feeling of the societal pressure. Twice a day there is a moment when the hands of the clock cover the pipe, and the pressure that society exerts on us, women, disappears. These moments convey the message that there is no right time. At the same time, I created triptych relief plates in the background, which repeat the plaster material and the use of the bodies that were imprinted into it. Specifically, it captures three generations of women from my family, three different approaches and three different captures of time.
Description
Citation
OLŠÁKOVÁ, M. Tělo a čas [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
prof. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (předseda) MgA. Karolina Raimund (člen) MgA. Ivars Gravlejs, Ph.D. (člen) Mgr. Tomáš Javůrek, Ph.D. (člen) Mgr. Lucia Fišerová, Ph.D. (člen) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) doc. MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) MgA. Lenka Veselá (člen)
Date of acceptance
Defence
Studentka zahájila obhajobu prezentací své práce. Následně byl přečten posudek vedoucí práce Lenky Klodové a posudek oponentky Aleny Kupčíkové, který v zastoupení přečetla Judita Levitnerová. Studetka reaguje na otázky k rozpravě od oponentky; vedoucí žádné nepoložila. Dílo vnímá jako otevřené, k institucionální rovině se v odpovědi nedostala. Ivars Gravlejs se doptává na způsob, jakým byly do díla zapojené participantky. Veronika Bromová kritizuje přílišnou jednoduchost přímočarost. Komise se dohaduje, zda jsou části díla funkční (konkrétně hodiny). Tomáš Javůrek vzpomíná na podobné dílo v jiném kontextu, u práce Olšákové ale vnímá větší reflexi použitých forem. Lenka Veselá doporučuje podpořit nesochařská témata v díle. Darina Alster se doptává na použitou barvu (IKB) – všichni si mysleli, že je to kritika Kleina, autorka ale konstatuje, že barva byla použitá v díle pro optické vlastnosti. Andras Cséfalvay se doptává na generační dialog a zábrany ve věku. Studentka reaguje, že tato část díla má vyznít abstraktně. Martin Mazanec přichází s technickým až formálním dotazem, proč je instalace na piedestalu a jaký je jeho význam oři zamýšleném otisku reality a dotazuje se na klasické sochařská instalační řešení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO