Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bklářská práce je zaměřena na systém odměňování zaměstnanců a návrh změn na jeho zlepšení. V první části jsou vymezeny základní pojmy týkající se systémů odměňování. V druhé části byla popsána základní informace, činnost společnosti, základní náležitosti a historie firmy. Také byla provdn nlýza současného stavu společnosti. V poslední části jsou představeny návrhy na zlepšení systému odměňování.
The bachelor's thesis is focused on the employee remuneration system and the proposal of changes to improve it. In the first part were defined the basic concepts related to remuneration systems. In the second part were described the basic information, the company's activities, the basic requirements and the history of the company. An analysis of the current state of remuneration of employees in the company was also carried out. In the last part were presented proposals for improving the remuneration system.
Description
Citation
KHALATUR, Y. Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-09-07
Defence
Otázky oponentky práce – odpovězeno Ing. Roman Ptáček, Ph.D. – Je hodinová mzda pro studenti dostatečně motivační? - odpovězeno Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA – Jaký je vztah mezi kategoriemi respondentů a jejich odpověďmi. - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO