Využití technologie blockchain ve strojírenství

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto bakalárska práca sa zameriava na využitie blockchain technológie v oblasti strojárstva. Prvá časť práce je venovaná rešerši a zoznámeniu sa s blockchain technológiou a smart contractami. V druhej časti nájdeme zhrnutie využití tejto technológie v strojárenských, ale aj mimo strojárenských oblastiach a identifikuje jej prednosti. Tretia časť je upriamená na koncepčné využitia blockchainu v strojárstve a ich porovnanie s centralizovanými riešeniami.
This bachelor’s thesis focuses on utilization of blockchain technology in the area of mechanical engineering. The first part is devoted to a full understanding of blockchain and smart contracts. The second part summarizes the use cases for both mechanical engineering and non-mechanical engineering fields and identifies features presented by blockchain. The third part is focused on case studies of conceptual utilization of blockchains in mechanical engineering and comparison with centralized solutions.
Description
Citation
DŽUPA, O. Využití technologie blockchain ve strojírenství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszyński (předseda) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) Ing. Petr Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Majer, Ph.D. (člen) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šebek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Můžete vysvětlit přínos vaší práce mimo vlastní rešeršní studii? Jsou vámi popsané systémy originální? Můžete blíže okomentovat, jak vaše navržené systémy souvisí se strojírenstvím, tj. oblastí, která byla obsahem zadání? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako dobrá / C.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO