Využití bioplynu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou využití bioplynu. Popisuje bioplyn od jeho vzniku, přes technologie pro produkci a jeho následné využití. Následně obecně popisuje bioplynové stanice, aby poté mohlo dojít k sumarizaci výhod a nevýhod produkce bioplynu za současného stavu. V závěru práce je uvedena a popsána konkrétní BPS při zemědělském podniku Farma Stonava.
This thesis deals with the use of biogas. It describes biogas from its creation through technology for its production and its final use. Then it generally describes the biogas plants in order to summarize the advantages and disadvantages of biogas production in its current state. The conclusion refers specifically to BGS farm Farma Stonava.
Description
Citation
TRNKA, D. Využití bioplynu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a ekologie
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Bělohradský, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Houdková, Ph.D. (člen) Ing. David Jecha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO