Aplikace algoritmu metody konečných prvků na rovinnou úlohu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem práce je naprogramovat algoritmus metody konečných prvků pro jednoduchou rovinou úlohu. Programový systém ANSYS bude využit pro přípravu modelu, pro zobrazení vypočtených výsledků a pro verifikaci algoritmu
Purpose of this work is to programme FEM algorithm for evaluation of simple plane task. Software solution ANSYS will be used for preparation of model and verification of our algorithm.
Description
Citation
PAVLŮ, J. Aplikace algoritmu metody konečných prvků na rovinnou úlohu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jozef Mudrik, CSc. (člen) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO