Křehká linie

Abstract
Můj diplomový projekt Křehká linie navazuje na bakalářskou práci s názvem Meze normality, ve které jsem zpracovala část kresleného černobílého smyšleného světa desetiletého chlapce Járy postiženého Aspergerovým syndromem a tvořila jeho trojrozměrnou barevnou vizualizaci. Křehká linie je pro mne jakási pomyslná hranice mezi světem reálným a Járovým smyšleným světem. V diplomové práci jsem ztvárnila tři planety z Járova vesmírného systému, záměrně jsem použila na každou z nich jinou technologii a barevnost, protože děti mají rády nesourodost a rozmanitost.
The project of my diploma thesis Fragile Line is a continuation of my bachelor thesis Limits of Normality in which I compiled part of the drawn black and white imaginary world of a 10-year old boy Jára with Asperger syndrome and created its colourful 3D visualisation. Fragile Line is for me some imaginary border between the real world and Jára`s fictional world. In my diploma work I created three planets from Jára`s space system, intentionally I used different technology and range of colours for each of them because children like disparity and variety.
Description
Citation
TŮMOVÁ, H. Křehká linie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarné umění - sochařství - volná tvorba
Comittee
MgA. Vasil Artamonov (předseda) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) PhDr. Pavel Ondračka (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO