Obrábění hřídele motoru pro elektromobil

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá výrobou rotační součásti – hřídele rotoru elektromobilu. Na základě rešerše o současných elektromobilech a studie technologie obrábění je posouzena funkce a technologičnost součásti. Dále je předložen návrh výrobního postupu pro sériovou výrobu hřídele, který je v závěru práce ekonomicky zhodnocen.
The bachelor thesis deals with production of a rotational component – rotor shaft for an electric car. Based on a research of present electric cars and a study of a machining technology, the function and technological structure of the component is assessed. The proposal for manufacturing process for serial production is submitted next. The process is economically evaluated at the end of the thesis.
Description
Citation
JANÁČ, J. Obrábění hřídele motoru pro elektromobil [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Petrenec, Ph.D. (člen) Ing. Petra Sliwková, Ph.D. (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-11
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Uveďte rozbor použitého materiálu polotovaru. Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO