Výroba prototypu tělesa odsávání CNC frézky na 3D FDM tiskárně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Projekt pojednává o výrobě prototypu tělesa odsávání pro CNC frézku. Zvolena byla metoda 3D tisku a to konkrétně FDM. Materiálem pro tisk je PLA. Při tisku bylo užito vrstvení 0,25 mm za teploty trysky 210 °C. Celková doba tisku činila 3,25 hodiny.
Project dissertate about manufacturing of prototype of exhaustion CMC milling machine. It was choose method on FDM 3D printer. Material of printing is PLA. Parameters of printing are layer height 0.25 mm and temperature of extruder 210 °C. Time of printing was 3.25 hours.
Description
Citation
ŽIŽLAVSKÝ, M. Výroba prototypu tělesa odsávání CNC frézky na 3D FDM tiskárně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. (místopředseda) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Martin Juliš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jak byla provedena pevnostní analýza? 2. Přibližte blíže funkčnost vyráběné součásti. 3. Za jak dlouho by se naplnil filtr? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO