Alternativní paliva pro spalovací motory pro komerční automobily

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
S vývojem tepelných strojů se postupně prosadila kapalná ropná paliva – benzin a nafta. Protože jsou tato paliva neobnovitelná a jejich užívání je spojováno s řadou ekologických a ekonomických problémů, stojíme před otázkou nahrazení těchto dominantních paliv. Cílem práce je shrnout a porovnat vlastnosti alternativních paliv, zejména jejich výhřevnost, a nastínit předpokládaný vývoj jejich využití v dopravě.
The liquid petroleum fuels, gasoline and diesel, have gradually enforced during the development of thermal machines. Because these fuels are non-renewable and their usage is joined with many ecological and economical problems, we face the task how to replace these dominating fuels. The purpose of this thesis is to summarize and compare the properties of alternative fuels, especially their heating value, and sketch the supposed progress of their usage in transportation.
Description
Citation
SNÁŠEL, P. Alternativní paliva pro spalovací motory pro komerční automobily [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Eva Janotková, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (místopředseda) Ing. Bohumil Sekanina, CSc., CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (člen) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO