Konstrukce přípravku na obrábění těles vysokotlakých vstřikovacích čerpadel.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této práce byla konstrukce nového přípravku na obrábění těles nových typů vstřikovacích čerpadel CP3. Na základě kritérií z hlediska ergonomie, obrábění, tvaru tělesa a nákladů byl zkonstruován přípravek, který umožní upnutí a obrobení požadovaných obráběných ploch na tělese. Konstrukce byla provedena v 3D CAD systému, ze kterého je k dispozici výkresová dokumentace i 3D data.
The goal of this work was engeneering of new equipment for cutting operation in focus on new type of High Pressure Pumps CP3. Based on criteria from point of view of ergonomics, machining, shape of the housing and costs, equipment has been engeneered which allows to clamp and finish cutting of the required surface on the housing. Equipment designing has been perfomed in 3D CAD software which is able to provide with drawings and 3D data.
Description
Citation
TRUTNA, P. Konstrukce přípravku na obrábění těles vysokotlakých vstřikovacích čerpadel. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Karel Kocman, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (místopředseda) prof. Dr. Ing. Josef Brychta (člen) doc. Ing. Miroslav Maduda, CSc. (člen) Ing. Lubomír Stránský, CSc. (člen) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO