Analyzátor vodného roztoku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předkládaná práce se zabývá problematikou detekce chloru, měřením pH, atmosférického tlaku a teploty. Základním zaměřením práce je nastudování dané problematiky, volba vhodných senzorů a metod pro detekci, sestavení schématu zapojení a samotná realizace analyzátoru. Nedílnou součástí je bezdrátová komunikace s připojeným počítačem, umožňující ukládání dat a jejich další možné vyhodnocení.
This work deals with issues of detection chlorine, measurement pH, atmospheric pressure and temperature. The general aim is to study of the problem, the choice appropriate sensors and methods for detection, create schematic diagram and implementation of the analyzer. An integral part of wireless communication with the computer, susceptible the storage of date and makes it possible to further evalution.
Description
Citation
JEŘÁBEK, L. Analyzátor vodného roztoku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika
Comittee
prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (místopředseda) Ing. Karel Pospíšil (člen) doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-08
Defence
"otázka" "otázka ang." Otázky oponenta 1) V kapitole 3.3.2 uvádíte strmost 114 mV/pH. Mám za to, že pH je kyselost a tedy ji nelze uvádět jako jednotku. Jak vysvětlíte tento rozpor? 2) Co znamená pojem A/D číslo? 3) V kap. 3.4.3 uvádíte, že měříte proud řádově v nA. Uvažoval jste na takto malý signál vliv šumu? Jaká jste navrhl opatření a s jakým výsledkem? Otázky komise - Životnost senzoru a jeho přesnost - Měření volného a vázaného chlóru ve vodním roztoku
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO