Komponenta pro monitoring serverů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zpracováním programu univerzální komponenty pro sběr dat ze serverů. Komponenta splňuje požadavky pro snadnou instalaci, nastavení a rozběh z daného serveru. Z monitorovaného stroje odcházejí informace o tom, že monitorovaný server je zapnutý a pro daný úkol funkční a zejména pak informace o vytížení CPU, stavu zaplnění disků a stavu všech přihlášených uživatelů. Navržená koncepce je multiplatformní s důrazem na nejrozšířenější platformy, jako jsou Linux a Windows. V rámci této práce je také vyřešena otázka průchodnosti získaných dat Internetem přes všechny překážky v podobě různě nastavených firewallů a jiných zabezpečovacích prvků.
This Bachelor thesis deals with the development of a universal server monitoring component for collecting data from various servers. This component meets the requirements for easy installation, setup and activation of the specified server. The monitored unit releases information that the monitored server is active and completely functioning, in particular, information on CPU utilization, state of disk utilization, and state of all logged users. The presented multiplatform concept puts emphasis on the most common platforms, such as Linux and Windows. In addition, transfer of acquired data through the Internet obstacles in the form of firewall configurations and other security technologies has been solved within this work.
Description
Citation
BOČEK, J. Komponenta pro monitoring serverů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda) doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen) Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen) Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO