Simulace RF přenosového kanálu pro DVB-T v prostředí MATLAB

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předmětem práce je hrubý popis digitální televize DVB a způsob digitalizace pro její pozemní vysílání podle standardu DVB-T. Podrobně je popsán proces modulace a demodulace OFDM a přenosový kanál, kterým se televizní signál bezdrátově šíří. Jednotlivé druhy kanálu jsou matematicky popsány a jeho vliv na signál OFDM je simulován v prostředí MATLAB, kde byla navržena aplikace s grafickým rozhraním, která umožňuje jednoduchým nastavením parametrů DVB-T a přenosového kanálu simulovat selektivní úniky. Výsledky simulací pro různá nastavení jsou vzájemně porovnány a vyhodnoceny.
Subject of this thesis is elemental description of DVB digital television and digitalization process of its terrestrial transmission according to DVB-T standard. The thesis characterizes in detail RF transmission channels used for wireless distribute of television. These channels ale mathematically described and their effect to OFDM signal is simulated in the MATLAB environment. It was created application with graphical user interface by this environment. Using simple setting of DVB-T and transmission channel parameters in the application user can simulate selective fading. Results of simulations with various settings are compared and analysed.
Description
Citation
DAĎA, P. Simulace RF přenosového kanálu pro DVB-T v prostředí MATLAB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Jiří Svačina, CSc. (předseda) prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Prokopec, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Krajčušková, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Josef Punčochář (člen)
Date of acceptance
2009-06-09
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO