Vyhodnocení příbuznosti organismů pomocí číslicového zpracování genomických dat

but.committeeprof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (člen) doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (člen) doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. - oponent (člen) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (člen) prof. Ewaryst Tkacz, Ph.D.,D.Sc. - oponent (člen)cs
but.defencecs
but.jazykčeština (Czech)
but.programElektrotechnika a komunikační technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorProvazník, Ivocs
dc.contributor.authorŠkutková, Helenacs
dc.contributor.refereeTkacz, Ewarystcs
dc.contributor.refereeSchwarz,, Danielcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:03:16Z
dc.date.available2019-06-14T11:03:16Z
dc.date.created2016cs
dc.description.abstractTato dizertační práce se zabývá alternativními přístupy k analýze genetické informace organismů. V teoretické části práce jsou představeny dva odlišné přístupy vyhodnocení příbuznosti organismů na základě podobnosti jejich genetické informace obsažené v sekvenci DNA. Jedním z nich je dnes standardizovaný postup fylogenetické analýzy znakového zápisu sekvencí DNA. Přestože je tento postup poměrně výpočetně náročný kvůli potřebě mnohonásobného zarovnání DNA sekvencí, umožňuje stanovit podobnost jak globálně celých sekvencí DNA, tak lokalizovat jen konkrétní homologie v nich. Druhým přístupem jsou alternativní techniky klasifikace sekvencí DNA ve formě numerického vektoru reprezentujícího charakteristický rys obsažené genetické informace. Tyto metody označované jako „alignment-free“ umožňují velmi rychlé vyhodnocení globální podobnosti sekvencí DNA, numerickou konverzí však ztrácejí možnost vyhodnotit lokální změny v sekvencích. V praktické části je pak představena nová metoda klasifikace numerických reprezentací DNA kombinující výhody obou uvedených přístupů. Z numerických reprezentací DNA jsou zvoleny jen reprezentace mající 1D signálu podobný charakter, tzn. obsahující specifický trend vyvíjející se podél osy x. Hlavním předpokladem je taxonomická specifičnost těchto genomických signálů. Praktická část práce se zabývá vytvořením vhodných nástrojů pro číslicové zpracování genomických signálů umožňující vyhodnocení vzájemné podobnosti taxonomicky specifických trendů. Na základě vyhodnocené vzájemné podobnosti genomických signálů je provedena klasifikace formou dendrogramu, jež je obdobou fylogenetických stromů využívaných ve standardní fylogenetice.cs
dc.description.abstractThis dissertation deals with alternative techniques for analysis of genetic information of organisms. The theoretical part presents two different approaches for evaluation of relationship between organisms based on mutual similarity of genetic information contained in their DNA sequences. The first approach is currently standardized phylogenetics analysis of character based records of DNA sequences. Although this approach is computationally expensive due to the need of multiple sequence alignment, it allows evaluation of global and local similarity of DNA sequences. The second approach is represented by techniques for classification of DNA sequences in a form of numerical vectors representing characteristic features of their genetic information. These methods known as „alignment free“ allow fast evaluation of global similarity but cannot evaluate local changes. The new method presented in this dissertation combines the advantages of both approaches. It utilizes numerical representation similar to 1D digital signal, i.e. representation that contains specific trend along x-axis. The experimental part of dissertation deals with design of a set of appropriate tools for genomic signal processing to allow evaluation mutual similarity of taxonomically specific trends. On the basis of the mutual similarity of genomic signals, the classification in the form of dendrogram is applied. It corresponds to phylogenetic trees used in standard phylogenetics.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationŠKUTKOVÁ, H. Vyhodnocení příbuznosti organismů pomocí číslicového zpracování genomických dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other93990cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/56718
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfylogenetikacs
dc.subjectfylogenomikacs
dc.subjectnumerické reprezentacecs
dc.subjecttaxonomiecs
dc.subjectzarovnání sekvencícs
dc.subjectdynamické borcení časové osycs
dc.subjectfiltracecs
dc.subjectdentrednizacecs
dc.subjectdecimacecs
dc.subjectklasifikacecs
dc.subjectphylogeneticen
dc.subjectphylogenomicen
dc.subjectnumerical representationen
dc.subjecttaxonomyen
dc.subjectsequence alignmenten
dc.subjectdynamic time warpingen
dc.subjectfiltrationen
dc.subjectdetrendisationen
dc.subjectdecimationen
dc.subjectclassificationen
dc.titleVyhodnocení příbuznosti organismů pomocí číslicového zpracování genomických datcs
dc.title.alternativeEvaluation of Organisms Relationship by Genomic Signal Processingen
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.dateAccepted2016-03-30cs
dcterms.modified2016-04-04-10:49:37cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid93990en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:22:02en
sync.item.modts2021.11.12 11:49:51en
thesis.disciplineBiomedicínská elektronika a biokybernetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
11.05 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Tkacz_posudek na DP Skutkove.pdf
Size:
439.43 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Tkacz_posudek na DP Skutkove.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Schwarz_posudek na DDP Skutkove.pdf
Size:
299.9 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Schwarz_posudek na DDP Skutkove.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
2.91 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_93990.html
Size:
3.85 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_93990.html
Collections