Odpružení uživatele samovyvažovací jednokolky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá rozborem současných elektrických jednokolek, koncepčním návrhem odpružení uživatele jednokolky a výběrem vhodné varianty mechanismu odpružení, který má zlepšit jízdní pohodlí a bezpečnost jezdce při jízdě v městské aglomeraci, kde se na vozovce vyskytují překážky a nerovnosti mající vliv na bezpečnou jízdu.
This bachelor's thesis deals with the analysis of current electric unicycles, the conceptual design of the unicycle user's suspension and the selection of a suitable variant of the suspension mechanism to improve driving comfort and rider safety when driving in urban areas where are obstacles and bumps affect safe driving.
Description
Citation
ŘEPA, D. Odpružení uživatele samovyvažovací jednokolky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Jan Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-10-01
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1) Uvažoval se vliv průměru a pružení pojezdového kola? - zodpovězeno 2) Byl vyroben prototyp odpružení a odzkoušen? - zodpovězeno 3) Na základě čeho jste zvolil koeficient tlumení? - zodpovězeno Student svou závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO