Nové metody dokončování ozubení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V tejto bakalárskej práci popisujem dokončovanie ozubených kolies. Hlavnou témou tejto práce je rozbor jednotlivých princípov dokončovania ozubených kolies. Okrem iného je v práci uvedený popis strojov používaných pre dokončovacie operácie a popis nástrojov, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie stanovených požiadaviek na ozubené kolesá.
In this bachelor’s thesis are described new methods for gear finishing. The main theme of this work is an analysis of the principles of gear finishing. It is also at work description of the machines used for finishing operations and description of tools that are necessary for achieving the requirements of the gears.
Description
Citation
HORVÁTH, Ľ. Nové metody dokončování ozubení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen) Ing. Milan Janský (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
(str. 13) "Nejčastěji se ševingují čelní ozubená kola se šikmými, nebo přímými zuby." Uveďte příklady jiných typů ozubení, která se ševingují. (str. 14) Co přesně myslí autor "body skríženia". (str. 15) Kapitola o ponorném ševingování. Vysvětlete podrobněji, proč "Drážkovanie ševingovacieho kolesa musí zodpovedať počtu zubov obrobku."? (str. 15) Vysvětlete větu. Obecně je nutné pro každé koleso navrhovať špeciálny ševingovací nástroj." Co přesně musí nástroj splňovat, aby mohl být použit pro ševingování zadaného ozubení? (str. 21) "20 a 15 stupňový zposob brůsenia." Od čeho je odvozený úhel 20° a 15°, je 15° přesná hodnota? (str. 28) Uveďte zmíněné brousící kotouče s keramickým pojivem s vc +- 200 m/s. Které parametry jsou u ozubených kol důležité? Co znamenají vámi uvedené přesnosti? Co jste měl na mysli větou "slouží k upravení chyb vzniklých po tepelném zpracování"? Jak jsou namáhány zuby ozubených kol? Jakým způsobem lze dosáhnout vysoké tvrdosti povrchu ozubení pomocí tepelného zpracování? Co to je honování? (princip a jak se používá při dokončování) Název práce je "Nové metody dokončování ozubení" v čem spočívá "Nové" v té vaší práci? Jaké základní parametry znáte u ozubeného kola? Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky, oponenta a dalších členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO