Jeřábová kladnice nosnost 20t

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Úkolem této bakalářské práce je navrhnout jeřábovou kladnici s nosností 20 tun. Kladnice je součástí zdvihacího mechanismu zařazeného do třídy M4 dle normy ČSN ISO 4301-1. Práce stručně popisuje, k čemu kladnice slouží a shrnuje konstrukční řešení jednotlivých konstrukčních celků. V další části práce je proveden návrh a výpočet nejdůležitějších součástí vzhledem k funkci kladnice. Obsahem je také volba nakupovaných součástek. Přílohy práce se skládají z výkresu celé sestavy, seznamu položek a výkresu příčníku.
Task of this bachelor’s thesis is to propose a crane hook block with lifting capacity of 20 tons. Hook block is part of the mechanism of class M4 according to technical standard ISO 4301-1. It briefly describes what hook block is and summarizes the design solutions of individual structural units. In next part of the thesis there is a design and calculation of the most important parts of the hook block due to function. The content is also a choice of purchased components. Thesis appendices consist of drawing of the whole assembly, lists of items and drawing of crossmember.
Description
Citation
ŠTEFANEC, T. Jeřábová kladnice nosnost 20t [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO