Možnosti systému Sinumerik při programování CNC obráběcího stroje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na využití možností systému Sinumerik pro programování formy na zápustkové kování. První část obsahuje charakteristiku součásti a její funkci v sestavě. Ve druhé části je obsažena veškerá výkresová dokumentace součásti. V dalších částech práce je věnována pozornost historii a specifikaci řídicího systému Sinumeriku a návrh na výrobu zápustky. Následující část se věnuje možnostem výroby formy v systému Sinumerik. Závěrečná část obsahuje samotnou tvorbu programu a jeho grafickou simulaci.
The bachelor thesis focuses on the usage of possible ways of the Sinumerik system for programming of the form of the drop forging. The first part of the thesis contains of the characteristics of the part and its function in the composition. In the second part there is all the proper visual documentation. The following parts of this piece of work is devoted to the history and specification of the Sinumerik control system and a suggestion on how to make a forging die.The next part is contributed to the possible ways of how to produce a form in the Sinumerik system. The final part deals with the very formation of the programme and its graphic simulation.
Description
Citation
CHYTIL, T. Možnosti systému Sinumerik při programování CNC obráběcího stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. (člen) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen) Ing. Roman Kubík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Otázka 1: Přibližte blíže použité obráběcí nástroje? Otázka 2: Jaká byla strategie frézování? Otázka 3: Z jakého materiálu je daný výkovek? Otázka 4: Jak jste volil řezné podmínky u jednotlivých nástrojů pro výrobu zápustky? Otázka 5: Jaký je rozdíl mezi řezaným a tvářeným šroubem?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO