Krajina

Abstract
Základním východiskem pro diplomovou práci je zkoumání druhů transformace reálného vjemu do abstrakce. Primárně volně navazuji na obrazy,které vznikaly v průběhu mého magisterského studia, kdy jsem se snažilapohybovat převážně na poli abstrakce. Hlavním motivem mých maleb je již delší dobu téma prolínání struktury, světla a krajiny. Postupným zjednodušováním a prolínáním krajinných motivů, architektury a živé přírody se snažím vytvořit komplexní skladbu. Tato abstraktní struktura se vyjevuje vždy s konkrétním pocitem z atmosféry v krajině. Formuluje otázku, kam směřuje náš pohled, když se krajinou necháváme unést.
The theme chosen for the dissertation is based on the research which deals with the question how to transform a real perception into abstraction. In a free way, I am inspired by my abstract paintings created through all my master's degree study. For a long time, the subject matter of my paintings has been the blending of structure, light and landscape. By gradual simplyfication and penetration of scenery motives with arquitecture and living nature, I try to create a complex piece of work. This abstract composition exposes always with particular impression of landscape's mood. It also stylizes a question,what we are focusing on and where we are looking, while being fascinated by the scenery - when staring into space.
Description
Citation
FUKSOVÁ, K. Krajina [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarné umění - malířství - volná tvorba
Comittee
prof. MgA. Petr Kvíčala (předseda) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) Mgr. Šárka Svobodová (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) MgA. Vasil Artamonov (člen) MgA. Tomáš Hlavenka (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) MgA. Jiří Franta (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) PhDr. Pavel Ondračka (člen)
Date of acceptance
2013-05-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO