Návrh a přehled bezpilotních prostředků pro průzkum vesmírných těles

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Obsahem této bakalářské práce je přehled bezpilotních prostředků pro průzkum vesmír¬ných těles. První část práce se zabývá sondami, které byly vyslány k Měsíci. Shrnuje jejich parametry a výsledky jednotlivých misí. Druhá část je zaměřena na sondy vyslané k Marsu, jejich přínos a technické specifikace. Součástí práce je i porovnání koncepčních řešení vesmírných sond.
The content of this bachelor’s thesis is overview of unmanned vehicles for exploration of space objects. The first part of this thesis adress probes that have been sent to the Moon. Summarizes their parameters and results of individual missions. The second part focuses on probes sent to Mars, their contribution and technical specifications. Comparison of conceptual solutions of space probes is also included in this thesis.
Description
Citation
DOSTÁLOVÁ, A. Návrh a přehled bezpilotních prostředků pro průzkum vesmírných těles [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) Ing. Robert Popela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Augustin, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Koštial, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Zikmund, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
Studentka odprezentovala svoje téma bakalářské práce, ve které podrobně rozebrala historický přehled vesmírných sond. Prezentace byla dobře zpracovaná. Otázky oponenta byly zodpovězeny. Studentka zejména rozebírala druhou otázku týkající se rozdílnosti konstrukcí měsíčních a marsovských sond. Dále studentka správně odpověděla na dotaz významu zkratky "RTG".
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO